HỆ THỐNG THIẾT BỊ

GIẢI PHÁP TRỌN GÓI

Chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm hệ thống phun tưới, hệ thống điều hòa khí hậu, hệ thống cắt nắng và thiết bị vận hành. Tùy theo từng loại dự án thi công. Ngoài ra, chúng tôi có thể lắp đặt các hệ thống dựa theo yêu cầu của chủ đầu tư. Vui lòng gọi cho chúng tôi để được tư vấn thêm.

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ HẬU BÊN TRONG
Quạt đối lưu không khí trong nhà màng

Hệ thống quạt đối lưu không khí

Xem thêm
Trang trại thủy canh trồng rau

Hệ thống quạt hút và tấm làm mát

Xem thêm

Hệ thống che nắng

Xem thêm
Hệ thống phun sương trong nhà màng

Hệ thống phun sương

Xem thêm
Hệ thống tưới nhỏ giọt

Hệ thống tưới nhỏ giọt

Xem thêm

Hệ thống tưới phun mưa

Xem thêm
Hệ thống bón phân tự động

Hệ thống bón phân tự động

Xem thêm
Hệ thống phun sương trong nhà màng

Hệ thống phun thuốc tự động

Xem thêm
Hệ thống quản lý cây trồng

Hệ thống kèm ứng dụng kết nối với thiết bị điện thoại giám sát tình hình cây trồng

Xem thêm

Hệ thống giá đỡ trồng rau thủy canh hộ gia đình

Xem thêm
Trang thiết bị bơm tưới

Hệ thống máy bơm

Xem thêm