Chính sách bảo hành

1. Quy định bảo hành

Nhằm mang đến sự tin tưởng của khách hàng và thể hiện uy tín của Gwall. Chúng tôi cung cấp chính sách bảo hành miễn phí cho các dịch vụ thi công nhà màng, trang trại như sau:

  • Đối với kết cấu khung nhà: bảo hành 1 năm.
  • Đối với màng lợp mái, lưới ngăn côn trùng: bảo hành 2 năm
  • Đối với các vật tư, thiết bị vận hành: bảo hành từ 1 – 2 năm, dựa vào quy định của nhà sản xuất.

2. Điều kiện thực thi bảo hành

Chính sách bảo hành sẽ không có hiệu lực đối với các trường hợp sau:

  • Khách hàng tự lắp đặt, chỉnh sửa, sử dụng trang thiết bị không đúng theo đúng quy định của nhà sản xuất.
  • Khách hàng không tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn sử dụng của hàng hóa, việc bảo dưỡng định kỳ thiết bị theo quy định của nhà sản xuất không thực hiện hoặc không đúng.
  • Kết cấu công trình, trang thiết bị bị hư hỏng do các yếu tố thiên tai, được gây ra bởi khách hàng hoặc được xác định không phải lỗi của đơn vị thi công và nhà sản xuất.
  • Khách hàng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng.
  • Kết cấu công trình, trang thiết bị đã được sửa chữa, tháo dỡ bởi một bên thứ ba không phải là Gwall.

Chúng tôi vẫn có thể sửa chữa hư hỏng cho khách hàng nhưng toàn bộ chi phí phát sinh để sửa chữa hoặc thay mới (bao gồm chi phí đi lại, vận chuyển) sẽ được khách hàng chi trả.

3. Phạm vi bảo hành

  • Đối với thiết bị vận hành, chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay mới những linh kiện, chi tiết bị hư hỏng không bao gồm thay mới sản phẩm.
  • Đối với vật tư liên quan đến kết cấu, chúng tôi sẽ sửa chữa hoặc lắp đặt mới những phần bị hư hỏng.

Xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Gwall.