Van xả khí

Không khí trong hệ thống tưới phải được kiểm soát, kể từ khi xuất hiện bong bóng khí và túi khí hay không có chúng (chân không) có thể gây thiệt hại cho hệ thống..